კატეგორია ‘როტაციული ლაზერები’

 

თვითსწორებადი როტაციული ლაზერი


თვითგასწორების დიაპაზონი:
მუშაობის დიაპაზონი მიმღებით:
ბრუნვის სიჩქარე:
წონა:

კოდი:

± 5°
600 მ.
800,300 ბრ/წთ
2.6 კგ.

FL260VA

თვითსწორებადი როტაციული ლაზერი


თვითგასწორების დიაპაზონი:
მუშაობის დიაპაზონი მიმღებით:
ბრუნვის სიჩქარე:
წონა:

კოდი:

± 5°
500 მ.
200,500 ბრ/წთ
1.95 კგ.

FL240HV

თვითსწორებადი როტაციული ლაზერი


თვითგასწორების დიაპაზონი:
მუშაობის დიაპაზონი მიმღებით:
ბრუნვის სიჩქარე:
წონა:

კოდი:

± 3.5°
400 მ
150,200,250,300 ბრ/წთ
2.8 კგ.

FL210A

როტაციული ლაზერი


მუშაობის დიაპაზონი მიმღების გარეშე:
მუშაობის დიაპაზონი მიმღებით:
ბრუნვის სიჩქარე:
წონა:

კოდი:

15 მ.
120 მ
150-300 ბრ/წთ
0.74 კგ.

FL30

თვითსწორებადი ჯვარედინი/როტაციული ლაზერი


თვითგასწორების დიაპაზონი:
მუშაობის დიაპაზონი მიმღების გარეშე:
მუშაობის დიაპაზონი მიმღებით:
ბრუნვის სიჩქარე:
წონა:

კოდი:

± 5°
40 მ.
200 მ
200,500 ბრ/წთ
2.85 კგ.

FL1000