კატეგორია ‘გეოდეზიური მოწყობილობები’

 

ოპტიკური ნიველირი


გადიდება:
ცდომილება:
უმოკლესი გაზომვა:
წონა:

კოდი:

32 x
1.5 მმ/კმ
0.5 მ
1.8 კგ.

No.10-32

ოპტიკური ნიველირი


გადიდება:
ცდომილება:
უმოკლესი გაზომვა:
წონა:

კოდი:

32 x
1 მმ/კმ
0.3 მ
1.5 კგ.

FAL32

ელექტრო ციფრული ნიველირი გეოდეზიური და სამშენებლო აგეგმვისათვის


გადიდება:
სიზუსტე:
უმოკლესი გაზომვა:
შიდა მეხსიერება:
ეკრანი:
კვება:
სამუშაო დრო:
სტანდარტი:
წონა:

კოდი:

28 x
± 1.5 მმ
0.5 მ
2000 წერტ.
2 x LCD
6×1.5 ვ.
10 სთ
IP54
2.5 კგ.

DiNiv100

ელექტრო ტაქეომეტრი გეოდეზიური აგეგმვის და პლანშეტზე გადატანისათვის


გაზომვა:
გადიდება:
სიზუსტე:
უმოკლესი გაზომვა:
კომპენსატორი:
ამრეკლის გარეშე:
ამრეკლით:
ეკრანი:
კვება:
დამტენი:
სამუშაო დრო:
შიდა მეხსიერება:
სტანდარტი:
წონა:

კოდი:

3 განზომილებიანი
30 x
4 სეკუნდი
1.5 მ
ორმხრივი
200 მ.
600 მ.
2 x LCD
7.2 ვ.
100-220 ვ.
5 სთ
50000 წერტ.
IPx4
6 კგ.

FDT05

ელექტრო ციფრული თეოდოლიტი გეოდეზიური და სამშენებლო აგეგმვისათვის


გადიდება:
სიზუსტე:
უმოკლესი გაზომვა:
კომპენსატორი:
ეკრანი:
სამუშაო დრო:
წონა:

კოდი:

30 x
5 სეკუნდი
1.4 მ
ორმხრივი
2 x LCD
15 სთ
4 კგ.

FET405

თეოდოლიტი გეოდეზიური და სამშენებლო აგეგმვისათვის


გადიდება:
სიზუსტე:
უმოკლესი გაზომვა:
წონა:

კოდი:

30 x
5 სეკუნდი
2 მ
3.8 კგ.

FET200