კატეგორია ‘ლაზერული მანძილმზომები’

 

30 მ ლაზერული მანძილმზომი


გაზომვის მანძილი:
სიზუსტე:
ფუნქცია:

.

კოდი:

 

0.10-30 მ
±2 მმ
მანძილის გაზომვა
ფართის გაზომვა
მოცულობის გაზომვა
სიმაღლის გაზომვა
EcoDist

60 მ ლაზერული მანძილმზომი


გაზომვის მანძილი:
სიზუსტე:
ფუნქცია:
 

 

კოდი:

 

0.05-60 მ
±1.5 მმ
მანძილის გაზომვა
ფართის გაზომვა
მოცულობის გაზომვა
სიმაღლის გაზომვა

DISTO D2

70 მ ლაზერული მანძილმზომი


გაზომვის მანძილი:
სიზუსტე:
ფუნქცია: 

 

კოდი:

0.05-70 მ
±1.5 მმ
მანძილის გაზომვა
ფართის გაზომვა
მოცულობის გაზომვა
სიმაღლის გაზომვა
DISTO DXT

100 მ ლაზერული მანძილმზომი(BLUETOOTH)


გაზომვის მანძილი:
სიზუსტე:
ფუნქცია: 

 

კოდი:

 

0.05-100 მ
±1.0 მმ
მანძილის გაზომვა
ფართის გაზომვა
მოცულობის გაზომვა
სიმაღლის გაზომვა
DISTO D3 BT

200 მ ლაზერული მანძილმზომი ვიდეო ეკრანით (4x zoom)


გაზომვის მანძილი:
სიზუსტე:
ფუნქცია:
..

 

კოდი:

 

 

0.05-200 მ
±1.0 მმ
მანძილის გაზომვა
ფართის გაზომვა
მოცულობის გაზომვა
სიმაღლის გაზომვა
კუთხის გაზომვა(45°)

DISTO D8

200 მ ლაზერული მანძილმზომი ვიდეო ეკრანით (4x zoom,BLUETOOTH)


გაზომვის მანძილი:
სიზუსტე:
ფუნქცია:
.

.

კოდი:

0.05-200 მ
±1.0 მმ
მანძილის გაზომვა
ფართის გაზომვა(+სამკუთხედის)
მოცულობის გაზომვა
სიმაღლის გაზომვა
კუთხის გაზომვა(360°)

DISTO D8