კატეგორია ‘ტენიანობის საზომი’

 

ტენიანობის საზომი


გაზომვის დიაპაზონი:
სიზუსტე:
ზომა:
წონა:

კოდი:

8%-28%
± 2 %
193 x 44 x 40 მმ
150 გრ

590

ტენიანობის საზომი


გაზომვის დიაპაზონი ხეზე:
სიზუსტე ხეზე:
ზომა:
წონა:

კოდი:

6-44%
± 0.05 %
130 x 40 x 25 მმ
102 გრ

FHM 10

ტემპერატურის და ტენიანობის საზომი


ტენიანობის გაზომვის დიაპაზონი:
სიზუსტე:
ტემპერატურის გაზომვის დიაპაზონი:
სიზუსტე:

კოდი:

 

0 – 100%RH
±2%
-30 – +100°C
±0.5°C

FHT 100

ტემპერატურის და ტენიანობის საზომი


ტენიანობის გაზომვის დიაპაზონი:
სიზუსტე:
ტემპერატურის გაზომვის დიაპაზონი:
სიზუსტე:

კოდი:

 

0 – 100%RH
±3.5%
-20 – +60°C
±2°C

FHT 60

ტემპერატურის და ტენიანობის საზომი


ტენიანობის გაზომვის დიაპაზონი:
სიზუსტე:
ტემპერატურის გაზომვის დიაპაზონი:
სიზუსტე:
სამუშაო ტემპერატურა:
ზომა:
წონა:

კოდი:

0 – 100%RH
±3.0%
-40 – +70°C
±1°C
-35 -80°C
132 x 66 x 37 მმ
180 გრ

FHT 70 DataLog

ტენიანობის საზომი


გაზომვის სიღრმე:
გაზომვის დიაპაზონი:
ზომა:
წონა:

კოდი:

20-40 მმ
0-100
180 x 45 x 45 მმ
0.18 კგ

FMM 100