კატეგორია ‘MASTER’

 

სამრეწველო უნივერსალური ჰაერის გამათბობელი (ნამუშევარი ზეთი,დიზელი,შეშა)


კვება:
სითბური სიმძლავრე:
სიმძლავრე:
წარმადობა:
ხარჯი:
წონა:

კოდი:

ნამუშევრი ზეთი,დიზელი,შეშა
50 კვტ.
43000 კკალ/სთ
1200 მ3/სთ
15 ლ/სთ
302 კგ.

CT 50 P


    კატეგორია: MASTER

სამრეწველო უნივერსალური ჰაერის გამათბობელი ტემპერატურის რეგულირებით(ნამუშევარი ზეთი,დიზელი,შეშა)


კვება:
სითბური სიმძლავრე:
სიმძლავრე:
წარმადობა:
ხარჯი:
წონა:

კოდი:

ნამუშევრი ზეთი,დიზელი,შეშა
134 კვტ.
115000 კკალ/სთ
7600 მ3/სთ
10.2 ლ/სთ
259 კგ.

PG 100 PD


    კატეგორია: MASTER

სამრეწველო უნივერსალური ჰაერის გამათბობელი ტემპერატურის რეგულირებით(ნამუშევარი ზეთი,დიზელი,შეშა)


კვება:
სითბური სიმძლავრე:
სიმძლავრე:
წარმადობა:
ხარჯი:
წონა:

კოდი:

ნამუშევრი ზეთი,დიზელი,შეშა
102 კვტ.
88000 კკალ/სთ
7600 მ3/სთ
8.6 ლ/სთ
259 კგ.

BG 100 PW


    კატეგორია: MASTER

სამრეწველო უნივერსალური ჰაერის გამათბობელი (ნამუშევარი ზეთი,დიზელი,შეშა)


კვება:
სითბური სიმძლავრე:
სიმძლავრე:
წარმადობა:
ხარჯი:
ავზის მოცულობა:
წონა:

კოდი:

ნამუშევრი ზეთი,დიზელი,შეშა
33 კვტ.
29000 კკალ/სთ
1000 მ3/სთ
1.8-2.9 ლ/სთ
50 ლ.
86 კგ.

WA 33 B


    კატეგორია: MASTER

ინფრაწითელი ჰაერის გამათბობელი (დენი)


კვება:
სითბური სიმძლავრე:
სიმძლავრე:
წონა:

კოდი:

220 ვ.
2.4 კვტ.
2070 კკალ/სთ
7.4 კგ.

TS 3 A


    კატეგორია: MASTER

ინფრაწითელი ჰაერის გამათბობელი (დენი)


კვება:
სითბური სიმძლავრე:
სიმძლავრე:
წონა:

კოდი:

220 ვ.
1.5 კვტ.
1290 კკალ/სთ
4.8 კგ.

HALL 1500


    კატეგორია: MASTER

ინფრაწითელი ჰაერის გამათბობელი (დენი)


კვება:
სითბური სიმძლავრე:
სიმძლავრე:
წონა:

კოდი:

220 ვ.
3 კვტ.
2580 კკალ/სთ
12 კგ.

HALL 3000


    კატეგორია: MASTER

სამრეწველო ჰაერის გამათბობელი (გაზი)


კვება:
სითბური სიმძლავრე:
სიმძლავრე:
წარმადობა:
ხარჯი:
წნევა:
ანთება:
წონა:

კოდი:

გაზი
15 კვტ.
12900 კკალ/სთ
300 მ3/სთ
1.07 ლ/სთ
0.7 ბარი
ხელით
5 კგ.

BLP 15M


    კატეგორია: MASTER

სამრეწველო ჰაერის გამათბობელი (გაზი)


კვება:
სითბური სიმძლავრე:
სიმძლავრე:
წარმადობა:
ხარჯი:
წნევა:
ანთება:
წონა:

კოდი:

გაზი
30 კვტ.
25800 კკალ/სთ
1000 მ3/სთ
2.14 ლ/სთ
1.5 ბარი
ხელით
8 კგ.

BLP 33M


    კატეგორია: MASTER

სამრეწველო ჰაერის გამათბობელი (გაზი)


კვება:
სითბური სიმძლავრე:
სიმძლავრე:
წარმადობა:
ხარჯი:
წნევა:
ანთება:
წონა:

კოდი:

გაზი
52 კვტ.
44700 კკალ/სთ
1450 მ3/სთ
3.8 ლ/სთ
0.75-1.5 ბარი
ხელით
12.5 კგ.

BLP 53M


    კატეგორია: MASTER