კატეგორია ‘MASTER’

 

სამრეწველო ჰაერის გამათბობელი (გაზი)


კვება:
სითბური სიმძლავრე:
სიმძლავრე:
წარმადობა:
ხარჯი:
წნევა:
ანთება:
წონა:

კოდი:

გაზი
69 კვტ.
59340 კკალ/სთ
2300 მ3/სთ
5 ლ/სთ
0.75-1.5 ბარი
ხელით
14.4 კგ.

BLP 73M


    კატეგორია: MASTER

სამრეწველო ჰაერის გამათბობელი ტემპერატურის რეგულირებით(გაზი)


კვება:
სითბური სიმძლავრე:
სიმძლავრე:
წარმადობა:
ხარჯი:
წნევა:
ანთება:
წონა:

კოდი:

გაზი
33 კვტ.
28400 კკალ/სთ
1000 მ3/სთ
2.14 ლ/სთ
1.5 ბარი
ელექტრონული
8 კგ.

BLP 33E


    კატეგორია: MASTER

სამრეწველო ჰაერის გამათბობელი ტემპერატურის რეგულირებით(გაზი)


კვება:
სითბური სიმძლავრე:
სიმძლავრე:
წარმადობა:
ხარჯი:
წნევა:
ანთება:
წონა:

კოდი:

გაზი
52 კვტ.
44700 კკალ/სთ
14500 მ3/სთ
3.3 ლ/სთ
1.5 ბარი
ელექტრონული
12.5 კგ.

BLP 53E


    კატეგორია: MASTER

სამრეწველო ჰაერის გამათბობელი ტემპერატურის რეგულირებით(გაზი)


კვება:
სითბური სიმძლავრე:
სიმძლავრე:
წარმადობა:
ხარჯი:
წნევა:
ანთება:
წონა:

კოდი:

გაზი
69 კვტ.
593400 კკალ/სთ
2300 მ3/სთ
4.95 ლ/სთ
1.5 ბარი
ელექტრონული
12.5 კგ.

BLP 73E


    კატეგორია: MASTER

სამრეწველო ჰაერის გამათბობელი ტემპერატურის რეგულირებით(გაზი)


კვება:
სითბური სიმძლავრე:
სიმძლავრე:
წარმადობა:
ხარჯი:
წნევა:
ანთება:
წონა:

კოდი:

გაზი
96 კვტ.
83000 კკალ/სთ
3260 მ3/სთ
7.5 ლ/სთ
0.5-2.0 ბარი
ელექტრონული
35 კგ.

BLP 103E


    კატეგორია: MASTER

ინფრაწითელი სამრეწველო ჰაერის გამათბობელი ტემპერატურის რეგულირებით(დიზელი/ნავთი)


კვება:
სითბური სიმძლავრე:
სიმძლავრე:
ხმაური:
ხარჯი:
ავზის მოცულობა:
წონა:

კოდი:

დიზელი/ნავთი
17 კვტ.
14620 კკალ/სთ
68 დცბ.
1.35 ლ/სთ
11 ლ.
14 კგ.

XL 5


    კატეგორია: MASTER

ინფრაწითელი სამრეწველო ჰაერის გამათბობელი ტემპერატურის რეგულირებით(დიზელი)


კვება:
სითბური სიმძლავრე:
სიმძლავრე:
ხარჯი:
ავზის მოცულობა:
წონა:

კოდი:

დიზელი
43 კვტ.
37000 კკალ/სთ
3.2 ლ/სთ
60 ლ.
62 კგ.

XL 9 S


    კატეგორია: MASTER

სამრეწველო ჰაერის გამათბობელი ტემპერატურის რეგულირებით(დიზელი)


კვება:
სითბური სიმძლავრე:
სიმძლავრე:
წარმადობა:
ხარჯი:
ავზის მოცულობა:
წონა:

კოდი:

დიზელი
20 კვტ.
17400 კკალ/სთ
1550 მ3/სთ
1.67 ლ/სთ
36 ლ.
53 კგ.

BV 77 E


    კატეგორია: MASTER

სამრეწველო ჰაერის გამათბობელი ტემპერატურის რეგულირებით(დიზელი)


კვება:
სითბური სიმძლავრე:
სიმძლავრე:
წარმადობა:
ხარჯი:
ავზის მოცულობა:
წონა:

კოდი:

დიზელი
33 კვტ.
28500 კკალ/სთ
1800 მ3/სთ
2.7 ლ/სთ
65 ლ.
74 კგ.

BV 110E


    კატეგორია: MASTER

სამრეწველო ჰაერის გამათბობელი ტემპერატურის რეგულირებით(დიზელი)


Ð კვება:
სითბური სიმძლავრე:
სიმძლავრე:
წარმადობა:
ხარჯი:
ავზის მოცულობა:
წონა:

კოდი:

დიზელი
47 კვტ.
40000 კკალ/სთ
1800 მ3/სთ
3.9 ლ/სთ
65 ლ.
80 კგ.

BV 170E


    კატეგორია: MASTER