კატეგორია ‘Stanley’

 

უნივერსალური ქანჩი


 

კოდი:

 

STHT-72123


    კატეგორია: Stanley

ინსტრუმენტების ნაკრები 120ც


 

კოდი:

 

6-97-578


    კატეგორია: Stanley

ექვსკუთხა ქანჩების ნაკრები 1/2″ 7ც


 

კოდი:

 

1-89-099


    კატეგორია: Stanley

ვარსკვლავა ქანჩების ნაკრები 1/2″ 9ც


 

 

კოდი:

 

 

1-89-098


    კატეგორია: Stanley

ქანჩების ნაკრები 1/2″ 30ც


 

კოდი:

 

1-94-662


    კატეგორია: Stanley

ქანჩების ნაკრები 1/2″ 1/4″ 50ც


 

კოდი:

 

1-94-656


    კატეგორია: Stanley

ქანჩების ნაკრები 1/2″ 1/4″ 52ც


 

 

კოდი:

 

 

1-86-789


    კატეგორია: Stanley

ქანჩების ნაკრები 1/2″ 1/4″ 96ც


 

კოდი:

 

1-94-668


    კატეგორია: Stanley

ქანჩების ნაკრები 1/2″ 1/4″ 75ც


10380_prev  

კოდი:

 

1-94-660


    კატეგორია: Stanley

ქანჩების ნაკრები 1/2″ 3/8″ 1/4″ 75ც


 

 

კოდი:

 

 

1-87-193


    კატეგორია: Stanley