კატეგორია ‘Deca’

 

შედუღების აპარატი(DECAMIG 7600)


კვება:
სიმძლავრე:
მავრთული:
წონა:

კოდი:

380 ვ.
35-550 ამპ.
Ø0.6-1.2 მმ.
138+25 კგ.

263300

ინვენტორული შედუღების აპარატი(Decamig 2500 Synergic)


კვება:
სიმძლავრე:
მავრთული:
წონა:

კოდი:

220 ვ.
15-190 ამპ.
Ø0.6-1.0 მმ.
18 კგ.

249000

შედუღების აპარატი(D-mig 532 TDK)


კვება:
სიმძლავრე:
მავრთული:
წონა:

კოდი:

380 ვ.
20-220 ამპ.
Ø0.6-1.0 მმ.
62 კგ.

259400

შედუღების აპარატი(D-mig 530 TDK)


კვება:
სიმძლავრე:
მავრთული:
წონა:

კოდი:

380 ვ.
20-220 ამპ.
Ø0.6-1.0 მმ.
53.5 კგ.

259300

შედუღების აპარატი(D-mig 525 TD)


კვება:
სიმძლავრე:
მავრთული:
წონა:

კოდი:

380 ვ.
20-220 ამპ.
Ø0.6-1.0 მმ.
52 კგ.

259200

შედუღების აპარატი(D-mig 520 SD)


კვება:
სიმძლავრე:
მავრთული:
წონა:

კოდი:

220 ვ.
40-180 ამპ.
Ø0.6-1.0 მმ.
47.5 კგ.

259000

შედუღების აპარატი(D-mig 525 T)


კვება:
სიმძლავრე:
მავრთული:
წონა:

კოდი:

380 ვ.
20-220 ამპ.
Ø0.6-1.0 მმ.
52 კგ.

258800

შედუღების აპარატი(D-mig 520 T)


კვება:
სიმძლავრე:
მავრთული:
წონა:

კოდი:

380 ვ.
20-190 ამპ.
Ø0.6-1.0 მმ.
48.5 კგ.

258700

შედუღების აპარატი(D-mig 420 T)


კვება:
სიმძლავრე:
მავრთული:
წონა:

კოდი:

380 ვ.
20-160 ამპ.
Ø0.6-1.0 მმ.
37 კგ.

255100

შედუღების აპარატი(D-mig 420 S)


კვება:
სიმძლავრე:
მავრთული:
წონა:

კოდი:

220 ვ.
35-200 ამპ.
Ø0.6-1.0 მმ.
39 კგ.

255000