კატეგორია ‘თარაზო, მანძილმზომი და კუთხემზომი’

 

კუთხის საზომი (გონიო)


ფუნქცია:

კოდი:

90 გრ.კუთხის გაზომვა.

072.10-30

თვითსწორებადი წერტილოვანი ლაზერული თარაზო


060.021A_1 სხივის რაოდენობა:
სამუშაო მანძილი: 

კოდი:

5
20 მ. 

060.021A

2 განზომილებიანი ლაზერული ჯვარედინი თარაზო(თვითსწორებადი)


ფუნქცია:
სამუშაო მანძილი:

კოდი:

ჰორიზონტალური და ვერტიკალური სკანირება
20 მ.

081.115A

2 განზომილებიანი ლაზერული ჯვარედინი თარაზო(თვითსწორებადი)


ფუნქცია:
სამუშაო მანძილი: 

კოდი:

ჰორიზონტალური და ვერტიკალური სკანირება
10 მ. 

081.124A

2 განზომილებიანი ლაზერული ჯვარედინი თარაზო (თვითსწორებადი)


ფუნქცია:
სამუშაო მანძილი: 

კოდი:

ვერტიკალური და ჰორიზონტალური სკანირება
25 მ. 

081.120A

3 განზომილებიანი ლაზერული ჯვარედინი თარაზო (თვითსწორებადი)


ფუნქცია:
სამუშაო მანძილი 

კოდი:

ჰორიზონტალური და ვერტიკალური სკანირება
25 მ. 

081.140A