კატეგორია ‘წყლის ტუმბოები’

 

ვერტიკალური და ჰორიზონტალური მიწოდების წყლის ტუმბო


კვება:
ძრავის სიმძლავრე:
წარმადობა:
წნევა:
შეწოვის სიღრმე:
ატანის სიმაღლე:
წონა:

კოდი:

220 ვ
1300 ვტ
4.8 მ3/სთ
4.6 ბარი
8 მ
46 მ
16 კგ

WPEm5500 G


    კატეგორია: REM, წყლის ტუმბოები

ვერტიკალური და ჰორიზონტალური მიწოდების წყლის ტუმბო


კვება:
ძრავის სიმძლავრე:
წარმადობა:
წნევა:
შეწოვის სიღრმე:
ატანის სიმაღლე:
წონა:

კოდი:

220 ვ
1500 ვტ
7 მ3/სთ
6 ბარი
9 მ
60 მ
15 კგ

WPEm7000R


    კატეგორია: REM, წყლის ტუმბოები

ჭუჭყიანი,საკანალიზაციო და კარიერული წყლების ტუმბო საჭრელი დანით


კვება:
სიმძლავრე:
წარმადობა:
ატანის სიმაღლე:
ელექტრო კაბელის სიგრძე:
წონა:

კოდი:

220 ვ
1950 ვტ
28.8 მ3/სთ
10 მ
10 მ
29 კგ

SPG 29000 CDR


    კატეგორია: REM, წყლის ტუმბოები

სიღრმული ტუმბო


კვება:
სიმძლავრე:
წარმადობა:
ატანის სიმაღლე:
ელექტრო კაბელის სიგრძე:
წონა:

კოდი:

220 ვ
1000 ვტ
15.35 მ3/სთ
11.5 მ
10 მ
8.5 კგ

SPR 15500 DR


    კატეგორია: REM, წყლის ტუმბოები

სიღრმული ტუმბო


კვება:
სიმძლავრე:
წარმადობა:
ატანის სიმაღლე:
ელქტრო კაბელის სიგრძე:
წონა:

კოდი:

220 ვ
750 ვტ
14.85 მ3/სთ
9 მ
10 მ
7 კგ

SPR 15000 DR


    კატეგორია: REM, წყლის ტუმბოები

სიღრმული ტუმბო


  კვება:
სიმძლავრე:
წარმადობა:
ატანის სიმაღლე:
ელექტრო კბელის სიგრძე:
წონა:

კოდი:

220 ვ
500 ვტ
10.2 მ3/სთ
7.5 მ
10 მ
6.5 კგ

SPR 10500 CN


    კატეგორია: REM, წყლის ტუმბოები

ვერტიკალური და ჰორიზონტალური მიწოდების წყლის ტუმბო


კვება:
ძრავის სიმძლავრე:
წარმადობა:
წნევა:
შეწოვის სიღრმე:
ატანის სიმაღლე:
წონა:

კოდი:

220 ვ
900 ვტ
3.2 მ3/სთ
4.2 ბარი
8 მ
42 მ
11 კგ

WPEm3400 G


    კატეგორია: REM, წყლის ტუმბოები

ვერტიკალური და ჰორიზონტალური მიწოდების წყლის ტუმბო


კვება:
ძრავის სიმძლავრე:
წარმადობა:
წნევა:
შეწოვის სიღრმე:
ატანის სიმაღლე:
წონა:

კოდი:

220 ვ
900 ვტ
3.4 მ3/სთ
4.2 ბარი
8 მ
42 მ
6.5კგ

WPEm3400 R


    კატეგორია: REM, წყლის ტუმბოები

წყლის ტუმბო


კვება:
ძრავის სიმძლავრე:
წარმადობა:
წნევა:
შეწოვის სიღრმე:
ატანის სიმაღლე:
ავზი:
წონა:

კოდი:

220 ვ
1500 ვტ
7 მ3/სთ
6 ბარი
9 მ
60 მ
90 ლ
38 კგ

WPEm7000/90R


    კატეგორია: REM, წყლის ტუმბოები

წყლის ტუმბო


კვება:
ძრავის სიმძლავრე:
წარმადობა:
წნევა:
შეწოვის სიღრმე:
ატანის სიმაღლე:
ავზი:
წონა:

კოდი:

220 ვ
1500 ვტ
7 მ3/სთ
6 ბარი
9 მ
60 მ
50 ლ
28 კგ

WPEm7000/50R


    კატეგორია: REM, წყლის ტუმბოები