კატეგორია ‘მაღალი წნევით რეცხვის აპარატები(კერხერები)’

 

მაღალი წნევით რეცხვის აპარატი


კვება:
სიმძლავრე:
წნევა:
წარმადობა:
მაქს.წყლის ტემპერატურა:
წონა:

კოდი:

220 ვ.
2000 ვტ.
160 ბარი
360 ლ/სთ
60°C
8.6 კგ.

4140463

მაღალი წნევით რეცხვის აპარატი


კვება:
სიმძლავრე:
წნევა:
წარმადობა:
მილი:
მაქს.წყლის ტემპერატურა:
წონა:

კოდი:

220 ვ.
2600 ვტ.
180 ბარი
550 ლ/სთ
8 მ
40°C
21.6 კგ.

4140550

მაღალი წნევით რეცხვის აპარატი


კვება:
სიმძლავრე:
წნევა:
წარმადობა:
მილი:
მაქს.წყლის ტემპერატურა:
წონა:

კოდი:

220 ვ.
2300 ვტ.
160 ბარი
480 ლ/სთ
6 მ
40°C
10.7 კგ.

4140540

მაღალი წნევით რეცხვის აპარატი


კვება:
სიმძლავრე:
წნევა:
წარმადობა:
მილი:
მაქს.წყლის ტემპერატურა:
წონა:

კოდი:

220 ვ.
2100 ვტ.
150 ბარი
450 ლ/სთ
6 მ
40°C
8.8 კგ.

4140530

მაღალი წნევით რეცხვის აპარატი


კვება:
სიმძლავრე:
წნევა:
წარმადობა:
მილი:
მაქს.წყლის ტემპერატურა:
წონა:

კოდი:

220 ვ.
2500 ვტ.
170 ბარი
550 ლ/სთ
8 მ
40°C
9.2 კგ.

4140560