კატეგორია ‘წყლის საქაჩი ტუმბოები’

 

სიღრმული წყლის ტუმბო ჭუჭყიანი წყლისთვის


კვება:
სიმძლავრე:
წარმადობა:
ატანის სიმაღლე:
შეწოვის სიღრმე:
წონა:

კოდი:

220 ვ.
750 ვტ.
16000 ლ/სთ
7 მ
5 მ
6.9 კგ.

4170611

სიღრმული წყლის ტუმბო ჭუჭყიანი წყლისთვის


კვება:
სიმძლავრე:
წარმადობა:
ატანის სიმაღლე:
შეწოვის სიღრმე:
წონა:

კოდი:

220 ვ.
1050 ვტ.
18500 ლ/სთ
8 მ
5 მ
8.2 კგ.

4170670

სიღრმული წყლის ტუმბო ჭუჭყიანი წყლისთვის


კვება:
სიმძლავრე:
წარმადობა:
ატანის სიმაღლე:
შეწოვის სიღრმე:
წონა:

კოდი:

220 ვ.
850 ვტ.
17000 ლ/სთ
9 მ
5 მ
7.1 კგ.

4170624

სიღრმული წყლის ტუმბო


კვება:
სიმძლავრე:
წარმადობა:
ატანის სიმაღლე:
შეწოვის სიღრმე:
წონა:

კოდი:

220 ვ.
300 ვტ.
7000 ლ/სთ
6 მ
5 მ
5.1 კგ.

4170298

სიღრმული წყლის ტუმბო


კვება:
სიმძლავრე:
წარმადობა:
ატანის სიმაღლე:
შეწოვის სიღრმე:
წონა:

კოდი:

220 ვ.
750 ვტ.
15000 ლ/სთ
10 მ
5 მ
6.8 კგ.

4170662

საბაღე წყლის ტუმბო


კვება:
სიმძლავრე:
წარმადობა:
ატანის სიმაღლე:
შეწოვის სიღრმე:
წონა:

კოდი:

220 ვ.
650 ვტ.
3750 ლ/სთ
38 მ
8 მ
12 კგ.

4180130

საბაღე წყლის ტუმბო


კვება:
სიმძლავრე:
წარმადობა:
ატანის სიმაღლე:
შეწოვის სიღრმე:
წონა:

კოდი:

220 ვ.
1100 ვტ.
4100 ლ/სთ
48 მ
8 მ
12.6 კგ.

4182270

საბაღე წყლის ტუმბო


კვება:
სიმძლავრე:
წარმადობა:
ატანის სიმაღლე:
შეწოვის სიღრმე:
წონა:

კოდი:

220 ვ.
1300 ვტ.
5500 ლ/სთ
54 მ
8 მ
12 კგ.

4182261

წყლის ტუმბო


კვება:
სიმძლავრე:
წარმადობა:
ატანის სიმაღლე:
შეწოვის სიღრმე:
წონა:

კოდი:

220 ვ.
650 ვტ.
3750 ლ/სთ
38 მ
8 მ
18.5 კგ.

4173170

წყლის ტუმბო


კვება:
სიმძლავრე:
წარმადობა:
ატანის სიმაღლე:
შეწოვის სიღრმე:
წონა:

კოდი:

220 ვ.
1100 ვტ.
4100 ლ/სთ
48 მ
8 მ
18.5 კგ.

4173440