კატეგორია ‘ბენზო და ელექტრო ხერხები’

 

ელექტრო ჯაჭვური ხერხი


კვება:
სიმძლავრე:
სიგრძე:
წონა:

კოდი:

220 ვ.
2200 ვტ
40 სმ
7 კგ

4500213

ელექტრო ჯაჭვური ხერხი


კვება:
სიმძლავრე:
სიგრძე:
წონა:

კოდი:

220 ვ.
2200 ვტ.
40 სმ
5.13 კგ

4501580

ბენზო ჯაჭვური ხერხი


კვება:
სიმძლავრე:
სიგრძე:
წონა:

კოდი:

ბენზინი
1.2 კვტ.(1.6 ცხ.ძ)
35 სმ
5.7 კგ

4501365

ბენზო ჯაჭვური ხერხი


კვება:
სიმძლავრე:
სიგრძე:
წონა:

კოდი:

ბენზინი
1.5 კვტ.(2.0 ცხ.ძ)
40 სმ
6.14 კგ

4501373

ბენზო ჯაჭვური ხერხი


კვება:
სიმძლავრე:
სიგრძე:
წონა:

კოდი:

ბენზინი
2.2 კვტ.(3.0 ცხ.ძ)
45 სმ
7.3 კგ

4501381