კატეგორია ‘გენერატორები’

 

გენერატორი (ავტოსტარტით)


საწვავი:
ძრავის სიმძლავრე(380/220/12ვ.):
გამოსავალი:
სიმძლავრე:
წვა:
წონა:

კოდი:

დიზელი
4400/3000/100 ვტ.
380,2×220,12 ვ.
5.0 კვტ.(380ვ),3.3 კვტ.(220ვ)
1.33 ლ/სთ
151 კგ.

4152353


    კატეგორია: Einhell, გენერატორები

გენერატორი


საწვავი:
ძრავის სიმძლავრე:
გამოსავალი:
სიმძლავრე:
წვა:
წონა:

კოდი:

ბენზინი
2000 ვტ.
2×220 ვ.
2.2 კვტ.
1.4 ლ/სთ
40.8 კგ.

4152308


    კატეგორია: Einhell, გენერატორები

გენერატორი


საწვავი:
ძრავის სიმძლავრე:
გამოსავალი:
სიმძლავრე:
წვა:
წონა:

კოდი:

ბენზინი
2600 ვტ.
2×220 ვ.
2.8 კვტ.
1.9 ლ/სთ
47.6 კგ.

4152324


    კატეგორია: Einhell, გენერატორები

გენერატორი


საწვავი:
ძრავის სიმძლავრე:
გამოსავალი:
სიმძლავრე:
წვა:
წონა:

კოდი:

ბენზინი
3600 ვტ.
2×220,380 ვ.
5.5 კვტ.(380ვ),3.3 კვტ.(220ვ)
2.6 ლ/სთ
81.4 კგ.

4152333


    კატეგორია: Einhell, გენერატორები

გენერატორი


საწვავი:
ძრავის სიმძლავრე:
გამოსავალი:
სიმძლავრე:
წვა:
წონა:

კოდი:

ბენზინი
2800 ვტ.
2×220 ვ.
4.1 კვტ.
1.88 ლ/სთ
45 კგ.

4152400


    კატეგორია: Einhell, გენერატორები

გენერატორი


საწვავი:
ძრავის სიმძლავრე:
გამოსავალი:
სიმძლავრე:
წვა:
წონა:

კოდი:

ბენზინი
2.2 კვტ.
2×220 ვ.
4.0 კვტ.
1.2 ლ/სთ
36.5 კგ.

4152420


    კატეგორია: Einhell, გენერატორები

გენერატორი


საწვავი:
ძრავის სიმძლავრე:
გამოსავალი:
სიმძლავრე:
წვა:
წონა:

კოდი:

ბენზინი
1000 ვტ.
12-220 ვ.
1.04 კვტ.
0.65 ლ/სთ
13 კგ.

4151250


    კატეგორია: Einhell, გენერატორები

გენერატორი


საწვავი:
ძრავის სიმძლავრე:
გამოსავალი:
სიმძლავრე:
წვა:
წონა:

კოდი:

ბენზინი
720 ვტ.
220 ვ.
0.95 კვტ.
0.7 ლ/სთ
18.2 კგ.

4151225


    კატეგორია: Einhell, გენერატორები

გენერატორი


საწვავი:
ძრავის სიმძლავრე:
გამოსავალი:
სიმძლავრე:
წვა:
წონა:

კოდი:

ბენზინი
720 ვტ.
220 ვ.
1.5 კვტ.
0.7 ლ/სთ
18.7 კგ.

4151242


    კატეგორია: Einhell, გენერატორები