კატეგორია ‘სტაციონალური მოწყობილობები’

 

რადიალური ხერხი


კვება:
სიმძლავრე:
სიჩქარე:
დახრის კუთხე:
ჭრის მაქს.სიღრმე-
ხერხი 0°/დაფა 0°:
ხეხრი 45°/დაფა 0°:
ხერხი 0°/დაფა 45°:
ხერხი 45°/დაფა 45°:
საჭრელი დისკი:
წონა:

კოდი:

220 ვ.
1500 ვტ.
5000 ბრ/წთ
45°

65 x 300 მმ.
65 x 215 მმ.
35 x 300 მმ.
35 x 215 მმ.
Ø 210 x Ø 30 მმ.
18 კგ.

MSM1031

ტორცული ხერხი


კვება:
სიმძლავრე:
სიჩქარე:
დახრის კუთხე:
ჭრის მაქს.სიღრმე
ხერხი 0°/დაფა 0°:
ხეხრი 45°/დაფა 0°:
ხერხი 0°/დაფა 45°:
ხერხი 45°/დაფა 45°:
საჭრელი დისკი:
წონა:

კოდი:

220 ვ.
1400 ვტ.
5000 ბრ/წთ
45°
.
50 x 120 მმ.
50 x 80 მმ.
30 x 120 მმ.
30 x 80 მმ.
Ø 210 x Ø 30  მმ.
7 კგ.

MSM1030

რადიალური ხერხი


კვება:
სიმძლავრე:
სიჩქარე:
დახრის კუთხე:
ჭრის მაქს.სიღრმე-
ხერხი 0°/დაფა 0°:
ხეხრი 0°/დაფა 45°:
ხერხი 45°/დაფა 0°:
ხერხი 45°/დაფა 45°:
საჭრელი დისკი:
წონა:

კოდი:

220 ვ.
1800 ვტ.
4800 ბრ/წთ
45°

75 x 300 მმ.
40 x 300 მმ.
75 x 210 მმ.
40 x 210 მმ.
Ø 255 x Ø 16 x 2.8 მმ.
19.45 კგ.

MSM1021

რადიალური ხერხი


კვება:
სიმძლავრე:
სიჩქარე:
დახრის კუთხე:
ჭრის მაქს.სიღრმე-
ხერხი 0°/დაფა 0°:
ხეხრი 45°/დაფა 45°:
ხერხი 45°/დაფა 0°:
ხერხი 0°/დაფა 45°:
საჭრელი დისკი:
წონა:

კოდი:

220 ვ.
1600 ვტ.
4800 ბრ/წთ
45°

65 x 200 მმ.
65 x 145 მმ.
35 x 200 მმ.
35 x 145 მმ.
Ø 210 x Ø 16 x 2.6 მმ.
16.6 კგ.

MSM1020

ტორცული ხერხი


კვება:
სიმძლავრე:
სიჩქარე:
დახრის კუთხე:
ჭრის მაქს.სიღრმე-
ხერხი 0°/დაფა 0°:
ხეხრი 45°/დაფა 45°:
ხერხი 45°/დაფა 0°:
ხერხი 0°/დაფა 45°:
საჭრელი დისკი:
წონა:

კოდი:

220 ვ.
1200 ვტ.
4500 ბრ/წთ
45°

50 x 120 მმ.
22 x 55 მმ.
50 x 85 მმ.
22 x 120 მმ.
Ø 210 x Ø 16 x 2.9 მმ.
10 კგ.

MSM1007

ლენტური სახეხი/საშკურკი


კვება:
სიმძლავრე:
სიჩქარე(დისკის-ლენტის):
დისკის დიამეტრი Ø:
ლენტის ზომა:
წონა:

კოდი:

220 ვ.
375 ვტ.
1400 ბრ/წთ.-275 ბრ/წთ.
150 მმ.
915 x 100 მმ.
17 კგ.

BGM1003

სალესი (სველი/მშრალი)


ძაბვა:
სიმძლავრე:
სიჩქარე(მშრალი-სველი):
სალესი ქვის ზომა(მშრალი-სველი):
წონა:

კოდი:

220 ვ.
370 ვტ.
2950 ბრ/წთ.-134 ბრ/წთ.
150 x 20 მმ.-200 x 40 მმ.
11 კგ.

BGM1008

სალესი/სახეხი


კვება:
სიმძლავრე:
სიჩქარე:
ქვის სიჩქარე-ზომა:
ლენტის სიზქარე-ზომა:
წონა:

კოდი:

220 ვ.
250 ვტ.
2950 ბრ/წთ.
23 მ/წმ.-150 x 20 მმ.
15 მ/წმ.-686 x 50 მმ.
10 კგ.

BGM1006

სალესი


კვება:
სიმძლავრე:
სიჩქარე:
ქვის ზომა:
წონა:

კოდი:

220 ვ.
150 ვტ.
2950 ბრ/წთ.
150 x 16 მმ
7.1 კგ.

BGM1004

ლენტური ხერხი


ზაბვა:
სიმძლავრე:
სიჩქარე:
ხერხის პირის ბრუნვის სიჩქარე:
მაქს.ჭრის სისქე(45°):
დაფა:
ხერხის პირის მაქს.სიმაღლე:
დაფის დახრის მაქს.კუთხე:
წონა:

კოდი:

220 ვ.
350 ვტ.
1300 ბრ/წთ
13.7 მ/წმ.
42 მმ.
300 x 300 მმ
85 მმ.
45°
20.5 კგ.

BSM1009