კატეგორია ‘ბენზო და დიზელის შედუღების აპარატი (საკი)’

 

ბენზო შედუღების აპარატი(საკი)


ძრავი:
ძრავის სიმძლავრე:
დენის ძალა:
ელექტროდი(Ø):
წონა:

კოდი:

Honda,Robin
13 ცხ.ძ(Honda),13.5 ცხ.ძ(Robin)
200 ამპ.
1.5-4.0 მმ
98 კგ.

GW200DC

დიზელის შედუღების აპარატი(საკი)


ძრავი:
ძრავის სიმძლავრე:
დენის ძალა:
ელექტროდი(Ø):
წონა:

კოდი:

Robin
9.5 ცხ.ძ
170 ამპ.
1.5-3.25 მმ
112 კგ.

GW170DC

ბენზო შედუღების აპარატი(საკი)


ძრავი:
ძრავის სიმძლავრე:
დენის ძალა:
ელექტროდი(Ø):
წონა:

კოდი:

Honda,Robin
13 ცხ.ძ(Honda),13.5 ცხ.ძ(Robin)
170 ამპ.
1.5-3.25 მმ
89 კგ.

GW170DC

ბენზო შედუღების აპარატი(საკი)


ძრავი:
ძრავის სიმძლავრე:
დენის ძალა:
ელექტროდი(Ø):
წონა:

კოდი:

Honda,Robin
13 ცხ.ძ(Honda),13.5 ცხ.ძ(Robin)
220 ამპ.
1.5-4.0 მმ
94 კგ.

GW220

დიზელის შედუღების აპარატი(საკი)


ძრავი:
ძრავის სიმძლავრე:
დენის ძალა:
ელექტროდი(Ø):
წონა:

კოდი:

Robin
9.5 ცხ.ძ
190 ამპ.
1.5-3.25 მმ
112 კგ.

GW190

ბენზო შედუღების აპარატი(საკი)


ძრავი:
ძრავის სიმძლავრე:
დენის ძალა:
ელექტროდი(Ø):
წონა:

კოდი:

Honda,Robin
13 ცხ.ძ(Honda),13.5 ცხ.ძ(Robin)
190 ამპ.
1.5-3.25 მმ
89 კგ.

GW190