კატეგორია ‘ვიბრაციული ბენზო და ელექტრო სატკეპნები’

 

ვიბრაციული სატკეპნი(კენგურუ)


ძრავი:
დარტყმის ძალა:
დარტყმის სიხშირე:
დარტყმის სიმაღლე:
ძირის ზომა:
წონა:

კოდი:

Honda
17.5 კნ
10-12 ჰერც
65 მმ
280 მმ
70 კგ.

TC70

ვიბრაციული სატკეპნი(კენგურუ)


ძრავი:
დარტყმის ძალა:
დარტყმის სიხშირე:
დარტყმის სიმაღლე:
ძირის ზომა:
წონა:

კოდი:

Honda
4.3 კნ
10-12 ჰერც
65 მმ
280 მმ
62 კგ.

TC62

ვიბრაციული სატკეპნი(კენგურუ)


ძრავი:
დარტყმის ძალა:
დარტყმის სიხშირე:
დარტყმის სიმაღლე:
ძირის ზომა:
წონა:

კოდი:

Honda
4.3 კნ
10-12 ჰერც
65 მმ
280 მმ
60 კგ.

TC60