კატეგორია ‘მაკონტროლებელი ხელსაწყო’

 

დისტანციური კონტროლის და დაკვირვების კამერა (ვიდეო ინსპექტორი)


1052650_RB_00_FB.EPS_1000 ფუნქცია: 

 

კოდი:

ვიდეო გადაღება,
ფოტო გადაღება,
ჩაწერა, მონაცემთა გადატანა 

084.100A

დისტანციური კონტროლის და დაკვირვების კამერა (ვიდეო ინსპექტორი)


ფუნქცია:

 

კოდი:

ვიდეო გადაღება,
ფოტო გადაღება,
ჩაწერა, მონაცემთა გადატანა

082.059A