კატეგორია ‘ტესტერები’

 

უნივერსალური ელექტრო-მაგნიტური საძებნი ტესტერი


ეძებს:

 

კოდი:

ხე,მეტალს,არმატურას,
მილებს, სადენებს.
საზღვრავს სიღრმეს

080.965A


    კატეგორია: Laserliner, ტესტერები

უნივერსალური ელექტრო-მაგნიტური საძებნი ტესტერი


ეძებს:

 

კოდი:

მეტალს,არმატურას,
მილებს, სადენებს.
საზღვრავს სიღრმეს

080.951A


    კატეგორია: Laserliner, ტესტერები

უნივერსალური ელექტრო-მაგნიტური საძებნი ტესტერი


ეძებს: 

 

კოდი:

ხეს, მეტალს,არმატურას,
მილებს, სადენებს.
საზღვრავს სიღრმეს 

080.960A


    კატეგორია: Laserliner, ტესტერები

უნივერსალური მულტიმეტრი ზუსტი გაზომვებისათვის


ფუნქცია: 

 

 

 

კოდი:

ძაბვის გაზომვა,
დენის ძალის გაზომვა,
დიოდების ტევადობის განსაზღვრა,
წინაღობის გაზომვა,
ძაბვის ინტეგრირებული უკონტაქტო
ინდიკატორი.
ფანარი

083.032A


    კატეგორია: Laserliner, ტესტერები

უნივერსალური მულტიმეტრი ზუსტი გაზომვებისათვის


ფუნქცია: 

 

 

 

კოდი:

ძაბვის გაზომვა,
დენის ძალის გაზომვა,
დიოდების ტევადობის განსაზღვრა,
წინაღობის გაზომვა,
სიხშირის გაზომვა,
ძაბვის ინტეგრირებული უკონტაქტო
ინდიკატორი ოპტიკური,
აკუსტიკური და ვიბროსიგნალით
083.034A

    კატეგორია: Laserliner, ტესტერები

დენის მარწუხი მუდმივი და ცვლადი დენისათვის (კლეში)


ფუნქცია: 

 

კოდი:

ძაბვის გაზომვა,
დენის ძალის გაზომვა,
დიოდების ტესტირება,
წინაღობის გაზომვა
083.040A

    კატეგორია: Laserliner, ტესტერები

დენის დეტექტორი ხმოვანი შეტყობინებით და ინტეგრირებული განათებით


დიაპაზონი:
რეჟიმი:
მუშაობა:

კოდი:

12 – 690 ვ.
ცვლადი და მუდმივი
ავტომატური

083.021A


    კატეგორია: Laserliner, ტესტერები

მულტი ტესტერი (5 ფუნქცია)


დანიშნულება:

 

კოდი:

ტენიანობის გაზომვა,ტემპერატურის გაზომვა,
ხმაურის გაზომვა,განათებულობის გაზომვა,ქარის სიჩქარის გაზომვა.

082.060A


    კატეგორია: Laserliner, ტესტერები

სადენების ტესტერი


ფუნქცია:

კოდი:

სატელეკომუნიკაციო არხების და სადენების ტესტირება და დაზიანების აღმოჩენა.
083.060A

    კატეგორია: Laserliner, ტესტერები