კატეგორია ‘ლაზერული ხელსაწყოები’

 

თვითსწორებადი თარაზო


მონიშვნის სიზუსტე:
თვითგასწორების საზღვრები:
სხივის ხილვადბა:
მუშაობის მაქს.დიაპაზონი:
მასა:

კოდი:

+/-0.1 მმ/მ
+/-5°
30 მ
300 მ
2.5 კგ

DW077KN

 

300 მეტრიანი თვითსწორებადი თარაზო


მონიშვნის სიზუსტე:
თვითგასწორების საზღვრები:
სხივის ხილვადბა:
მუშაობის მაქს.დიაპაზონი:
მასა:

კოდი:

 

+/-0.1 მმ/მ
+/-5°
15 მ
300 მ
2.5 კგ

DW076K

როტაციული ლაზერული თარაზო


მონიშვნის სიზუსტე:
სხივის ხილვადბა:
მუშაობის მაქს.დიაპაზონი:
მასა:

კოდი:

+/-0.2 მმ/მ
30მ
100 მ
3.0 კგ

DW071KL

ლაზერული თარაზო


მონიშვნის სიზუსტე:
თვითგასწორების საზღვრები:
სხივის ხილვადბა:
სხივის რაოდენობა:
სხივთა მიმართულება:
მასა:

კოდი:

+/-0.2 მმ/მ
+/-4°
15 მ
2
ზევით/ქვევით
0.46 კგ

DW082K

ლაზერული მაჩვენებელი/შვეული


მონიშვნის სიზუსტე:
თვითგასწორების საზღვრები:
სხივის ხილვადბა:
სხივის რაოდენობა:
სხივთა მიმართულება:
მასა:

კოდი:

+/-0.2 მმ/მ
+/-4°
25 მ
4
ზევით/ქვევით/მარჯვნივ/მარცხნივ
0.55 კგ

DW084K

ლაზერული ხელის თარაზო


მონიშვნის სიზუსტე:
სხივის ხილვადობა:
სხივის რაოდენობა:
სხივთა მიმართულება:
მასა:

კოდი:

+/-0.3 მმ/მ
25 მ
3
ზევით/მარჯვნივ/წინ
0.45 კგ

DW099P

 

ოპტიკური ნიველირი


გადიდება:
მონიშვნის სიზუსტე:
მანძილი:
მანძილსაზომის კოეფიციენტი:
მასა:

კოდი:

26x
2   მმ
100 მ
1:100
1.72 კგ.

DW096PK

 

ლაზერული თარაზო ფილების გასასწორებლად


მონიშვნის სიზუსტე:
სხივის ხილვადობა:
ელექტროკვება:
მასა:

კოდი:

+/-0.2 მმ/მ
15 მ
2 х 1.5 ვ.(ბატარეები АА)
1.26 კგ

DW060K