კატეგორია ‘MMA შედუღების აპარატები’

 

შედუღების აპარატი (E-ARC 840)


კვება:
სიმძლავრე:
ელექტროდი:
წონა:

კოდი:

380 ვ.
20-380 ამპ.
Ø2.0-8.0 მმ
115 კგ.

220000

შედუღების აპარატი (E-ARC 860)


კვება:
სიმძლავრე:
ელექტროდი:
წონა:

კოდი:

380 ვ.
20-550 ამპ.
Ø2.0-8.0 მმ
130 კგ.

220100

შედუღების აპარატი (P-ARC 525 AC/DC)


კვება:
სიმძლავრე:
ელექტროდი:
წონა:

კოდი:

220 ვ.
(AC)40-250 ამპ./(DC)25-160 ამპ.
Ø1.6-5.0 მმ
32 კგ.

225800

შედუღების აპარატი (P-ARC 526)


კვება:
სიმძლავრე:
ელექტროდი:
წონა:

კოდი:

380 ვ.
40-260 ამპ.
Ø1.6-5.0 მმ
66.5 კგ.

227600

შედუღების აპარატი (P-ARC 735)


კვება:
სიმძლავრე:
ელექტროდი:
წონა:

კოდი:

380 ვ.
60-350 ამპ.
Ø2.0-7.0 მმ
107.5 კგ.

227500

შედუღების აპარატი (P-ARC 846)


კვება:
სიმძლავრე:
ელექტროდი:
წონა:

კოდი:

380 ვ.
65-460 ამპ.
Ø2.0-8.0 მმ
145 კგ.

227700

შედუღების აპარატი (T-ARC 520)


კვება:
სიმძლავრე:
ელექტროდი:
წონა:

კოდი:

220 ვ.
30-200 ამპ.
Ø1.6-5.0 მმ
20 კგ.

220300

შედუღების აპარატი (T-ARC 525)


კვება:
სიმძლავრე:
ელექტროდი:
წონა:

კოდი:

220 ვ.
40-240 ამპ.
Ø1.6-5.0 მმ
26 კგ.

212800

შედუღების აპარატი (T-ARC 527)


კვება:
სიმძლავრე:
ელექტროდი:
წონა:

კოდი:

220 ვ.
50-250 ამპ.
Ø1.6-5.0 მმ
33.5 კგ.

219000

შედუღების აპარატი (T-ARC 529)


კვება:
სიმძლავრე:
ელექტროდი:
წონა:

კოდი:

220 ვ.
50-250 ამპ.
Ø1.6-5.0 მმ
34 კგ.

219100