კატეგორია ‘MIG შედუღების აპარატები’

 

შედუღების აპარატი(DECAMIG 6350)


კვება:
სიმძლავრე:
მავრთული:
წონა:

კოდი:

380 ვ.
20-285 ამპ.
Ø0.6-1.2 მმ.
88 კგ.

262900

შედუღების აპარატი(DECAMIG 6500)


კვება:
სიმძლავრე:
მავრთული:
წონა:

კოდი:

380 ვ.
20-470 ამპ.
Ø0.6-1.2 მმ.
106 კგ.

263000

შედუღების აპარატი(DECAMIG 7350)


კვება:
სიმძლავრე:
მავრთული:
წონა:

კოდი:

380 ვ.
20-285 ამპ.
Ø0.6-1.2 მმ.
196+25 კგ.

263100

შედუღების აპარატი(DECAMIG 7500)


კვება:
სიმძლავრე:
მავრთული:
წონა:

კოდი:

380 ვ.
20-470 ამპ.
Ø0.6-1.2 მმ.
114+25 კგ.

263200

შედუღების აპარატი(DECAMIG 7600)


კვება:
სიმძლავრე:
მავრთული:
წონა:

კოდი:

380 ვ.
35-550 ამპ.
Ø0.6-1.2 მმ.
138+25 კგ.

263300

ინვენტორული შედუღების აპარატი(Decamig 2500 Synergic)


კვება:
სიმძლავრე:
მავრთული:
წონა:

კოდი:

220 ვ.
15-190 ამპ.
Ø0.6-1.0 მმ.
18 კგ.

249000

შედუღების აპარატი(D-mig 532 TDK)


კვება:
სიმძლავრე:
მავრთული:
წონა:

კოდი:

380 ვ.
20-220 ამპ.
Ø0.6-1.0 მმ.
62 კგ.

259400

შედუღების აპარატი(D-mig 530 TDK)


კვება:
სიმძლავრე:
მავრთული:
წონა:

კოდი:

380 ვ.
20-220 ამპ.
Ø0.6-1.0 მმ.
53.5 კგ.

259300

შედუღების აპარატი(D-mig 525 TD)


კვება:
სიმძლავრე:
მავრთული:
წონა:

კოდი:

380 ვ.
20-220 ამპ.
Ø0.6-1.0 მმ.
52 კგ.

259200

შედუღების აპარატი(D-mig 520 SD)


კვება:
სიმძლავრე:
მავრთული:
წონა:

კოდი:

220 ვ.
40-180 ამპ.
Ø0.6-1.0 მმ.
47.5 კგ.

259000