კატეგორია ‘MIG შედუღების აპარატები’

 

შედუღების აპარატი(D-mig 525 T)


კვება:
სიმძლავრე:
მავრთული:
წონა:

კოდი:

380 ვ.
20-220 ამპ.
Ø0.6-1.0 მმ.
52 კგ.

258800

შედუღების აპარატი(D-mig 520 T)


კვება:
სიმძლავრე:
მავრთული:
წონა:

კოდი:

380 ვ.
20-190 ამპ.
Ø0.6-1.0 მმ.
48.5 კგ.

258700

შედუღების აპარატი(D-mig 420 T)


კვება:
სიმძლავრე:
მავრთული:
წონა:

კოდი:

380 ვ.
20-160 ამპ.
Ø0.6-1.0 მმ.
37 კგ.

255100

შედუღების აპარატი(D-mig 420 S)


კვება:
სიმძლავრე:
მავრთული:
წონა:

კოდი:

220 ვ.
35-200 ამპ.
Ø0.6-1.0 მმ.
39 კგ.

255000

ინვენტორული შედუღების აპარატი(DECASTAR 200 Synergic)


კვება:
სიმძლავრე:
მავრთული:
წონა:

კოდი:

220 ვ.
15-170 ამპ.
Ø0.6-1.0 მმ.
18 კგ.

249000

შედუღების აპარატი(DECASTAR 130AC)


კვება:
სიმძლავრე:
მავრთული:
წონა:

კოდი:

220 ვ.
90-130 ამპ.(NO GAS)
Ø 0.9 მმ.
15 კგ.

240800

შედუღების აპარატი(DECASTAR 135 EVO)


კვება:
სიმძლავრე:
მავრთული:
წონა:

კოდი:

220 ვ.
35-120 ამპ.
Ø0.6-0.9 მმ.
23 კგ.

241200

შედუღების აპარატი(DECASTAR 150E)


კვება:
სიმძლავრე:
მავრთული:
წონა:

კოდი:

220 ვ.
30-145 ამპ.
Ø0.6-0.9 მმ.
30 კგ.

255600

შედუღების აპარატი(DECASTAR 180E)


კვება:
სიმძლავრე:
მავრთული:
წონა:

კოდი:

220 ვ.
30-160 ამპ.
Ø0.6-0.9 მმ.
31.5 კგ.

253100

შედუღების აპარატი(STARWIN 135 EVO)


კვება:
სიმძლავრე:
მავრთული:
წონა:

კოდი:

220 ვ.
30-120 ამპ.
Ø0.6-0.9 მმ.
23 კგ.

240400