კატეგორია ‘სამონტაჟო ხერხები’

 

კომბინირებული ტორცული ხერხი


კვება:
სიმძლავრე:
სიჩქარე:
დახრის კუთხე:
მოტრიალების კუთხე(მარჯვნივ/მარცხნივ):
მაქს. ჭრის ზომა:
90°/90°:
45°/90°:
90°/45°:
45°/45°:
საჭრელი დისკი:
წონა:

კოდი:

220 ვ.
1600 ვტ.
3700-4600 ბრ/წთ
48/-2°
60/50°
.
300 x 70 მმ.
215 x 70 მმ.
300 x 50 მმ.
212 x 50 მმ.
Ø 216 x Ø 30 მმ.
19.5 კგ.

DW712


    კატეგორია: DeWALT, სამონტაჟო ხერხები

ტორცული ხერხი


კვება:
სიმძლავრე:
სიჩქარე:
დახრის კუთხე:
მოტრიალების კუთხე(მარჯვნივ/მარცხნივ):
მაქს. ჭრის ზომა:
90°/90°:
45°/90°:
90°/45°:
45°/45°:
საჭრელი დისკი:
წონა:

კოდი:

220 ვ.
1600 ვტ.
2600-5200 ბრ/წთ
48°
50/50°
.
265 x 62 მმ.
189 x 62 მმ.
173 x 62 მმ.
190 x 48 მმ.
Ø 216 x Ø 30 მმ.
14 კგ.

DW771


    კატეგორია: DeWALT, სამონტაჟო ხერხები

ტორცული ხერხი


კვება:
სიმძლავრე:
სიჩქარე:
დახრის კუთხე:
მოტრიალების კუთხე(მარჯვნივ/მარცხნივ):
მაქს. ჭრის ზომა:
90°/90°:
45°/90°:
90°/45°:
45°/45°:
საჭრელი დისკი:
წონა:

კოდი:

220 ვ.
1800 ვტ.
6300 ბრ/წთ
48°
50/50°
.
270 x 60 მმ.
190 x 60 მმ.
270 x 48 მმ.
190 x 48 მმ.
Ø 216 x Ø 30 მმ.
14 კგ.

DW777


    კატეგორია: DeWALT, სამონტაჟო ხერხები

ლითონის საჭრელი ხერხი


კვება:
სიმძლავრე:
სიჩქარე:
მაქს. ჭრის ზომა:
90°/45°(კვადრატული პროფილი):
90°/45°(მართკუთხა პროფილი):
90°/45°(L-სებრი პროფილი):
90°/45°(მრგვალი პროფილი):
საჭრელი დისკი:
წონა:

კოდი:

220 ვ.
2200 ვტ.
1300 ბრ/წთ
.
119 x 119 / 105 x 105 მმ.
76 x 230 / 64 x 132 მმ.
140 x 140 / 93 x 93 მმ.
130 / 79 მმ.
Ø 355 x Ø 25.4 მმ.
22.5 კგ.

DW872


    კატეგორია: DeWALT, სამონტაჟო ხერხები

ლითონის საჭრელი ხერხი


კვება:
სიმძლავრე:
სიჩქარე:
მაქს. ჭრის ზომა:
90°/45°(კვადრატული პროფილი):
90°/45°(მართკუთხა პროფილი):
90°/45°(L-სებრი პროფილი):
90°/45°(მრგვალი პროფილი):
საჭრელი დისკი:
წონა:

კოდი:

220 ვ.
2200 ვტ.
4000 ბრ/წთ
.
120 x 120 / 113 x 113 მმ.
100 x 200 /100 x 140 მმ.
140 x 140 / 120 x 120 მმ.
130 / 130 მმ.
Ø 355 x Ø 25.4 მმ.
18 კგ.

D28715


    კატეგორია: DeWALT, სამონტაჟო ხერხები

ლითონის საჭრელი ხერხი


კვება:
სიმძლავრე:
სიჩქარე:
მაქს. ჭრის ზომა:
90°/45°(კვადრატული პროფილი):
90°/45°(მართკუთხა პროფილი):
90°/45°(L-სებრი პროფილი):
90°/45°(მრგვალი პროფილი):
საჭრელი დისკი:
წონა:

კოდი:

220 ვ.
2200 ვტ.
3800 ბრ/წთ.
.
119 x 119 / 98 x 98 მმ.
79 x 229 /115 x 98 მმ.
137 x 137 / 98 x 98 მმ.
115 / 98 მმ.
Ø 355 x Ø 25.4 მმ.
16 კგ.

D28700


    კატეგორია: DeWALT, სამონტაჟო ხერხები

ლენტური ხერხი


კვება:
სიმძლავრე:
ჭრის სიჩქარე:
მაგიდის ზომა:
მაქს. ჭრის სიმაღლე:
მაქს. ჭრის სიგანე:
წონა:

კოდი:

220 ვ.
1000 ვტ.
380/880 მ/წთ
500 x 500 მმ
200 მმ.
310 მმ.
54 კგ.

DW876


    კატეგორია: DeWALT, სამონტაჟო ხერხები

ლენტური ხერხი


კვება:
სიმძლავრე:
ჭრის სიჩქარე:
მაგიდის ზომა:
მაქს. ჭრის სიმაღლე:
მაქს. ჭრის სიგანე:
წონა:

კოდი:

220 ვ.
749 ვტ.
330/800 მ/წთ
380 x 380 მმ
155 მმ.
310 მმ.
23 კგ.

DW738


    კატეგორია: DeWALT, სამონტაჟო ხერხები