კატეგორია ‘გენერატორები’

 

გენერატორი


ძრავი:
საწვავი:
ძრავის სიმძლავრე:
სიმძლავრე:
წონა:

კოდი:

Honda,Robin
ბენზინი
13 ცხ.ძ(Honda),13.5 ცხ.ძ(Robin)
2.5 კვტ.(220ვ),7 კვა.(380ვ)
91 კგ.

SR7000T


    კატეგორია: EURO SHATAL, გენერატორები

გენერატორი


ძრავი:
საწვავი:
ძრავის სიმძლავრე:
სიმძლავრე:
წონა:

კოდი:

Honda,Robin
ბენზინი
13 ცხ.ძ(Honda),13.5 ცხ.ძ(Robin)
7 კვტ.(220ვ)
91 კგ.

SR7000


    კატეგორია: EURO SHATAL, გენერატორები

გენერატორი


ძრავი:
საწვავი:
ძრავის სიმძლავრე:
სიმძლავრე:
წონა:

კოდი:

Robin
დიზელი
9.5 ცხ.ძ
2 კვტ.(220ვ),5.5 კვა.(380ვ)
106 კგ.

SR5500DT


    კატეგორია: EURO SHATAL, გენერატორები

გენერატორი


ძრავი:
საწვავი:
ძრავის სიმძლავრე:
სიმძლავრე:
წონა:

კოდი:

Honda,Robin
ბენზინი
13 ცხ.ძ(Honda),13.5 ცხ.ძ(Robin)
2 კვტ.(220ვ),5.5 კვა.(380ვ)
91 კგ.

SR5500T


    კატეგორია: EURO SHATAL, გენერატორები

გენერატორი


ძრავი:
საწვავი:
ძრავის სიმძლავრე:
სიმძლავრე:
წონა:

კოდი:

Robin
დიზელი
9.5 ცხ.ძ
5 კვტ.(220ვ)
97 კგ.

SR5500D


    კატეგორია: EURO SHATAL, გენერატორები

გენერატორი


ძრავი:
საწვავი:
ძრავის სიმძლავრე:
სიმძლავრე:
წონა:

კოდი:

Honda,Robin
ბენზინი
13 ცხ.ძ(Honda),13.5 ცხ.ძ(Robin)
2 კვტ.(220ვ)
73 კგ.

SR5500


    კატეგორია: EURO SHATAL, გენერატორები

გენერატორი


ძრავი:
საწვავი:
ძრავის სიმძლავრე:
სიმძლავრე:
წონა:

კოდი:

Robin
დიზელი
5.5 ცხ.ძ
3.8 კვტ.(220ვ)
59 კგ.

SR3000D


    კატეგორია: EURO SHATAL, გენერატორები

გენერატორი


ძრავი:
საწვავი:
ძრავის სიმძლავრე:
სიმძლავრე:
წონა:

კოდი:

Robin
ბენზინი
7.5 ცხ.ძ
3.8 კვტ.(220ვ)
48 კგ.

SR3800


    კატეგორია: EURO SHATAL, გენერატორები

გენერატორი


ძრავი:
საწვავი:
ძრავის სიმძლავრე:
სიმძლავრე:
წონა:

კოდი:

Honda,Robin
ბენზინი
5.5 ცხ.ძ(Honda),5 ცხ.ძ(Robin)
2.0 კვტ.(220ვ)
38 კგ.

SR2200


    კატეგორია: EURO SHATAL, გენერატორები