კატეგორია ‘სიბრტყითი ბენზო და ელექტრო სატკეპნები’

 

უნივერსალური ვიბრაციული კომპაქტორი


ძრავის სიმძლავრე:
დარტყმის ძალა:
დარტყმის სიხშირე:
წარმადობა:
ძირის ზომა:
წონა:

კოდი:

5.5 ცხ.ძ
18 კნ
78 ჰერც
520 მ2/სთ
40 x 52 სმ
90 კგ.

PC40

უნივერსალური ვიბრაციული კომპაქტორი


ძრავის სიმძლავრე:
დარტყმის ძალა:
დარტყმის სიხშირე:
წარმადობა:
ძირის ზომა:
წონა:

კოდი:

9 ცხ.ძ
26 კნ
78 ჰერც
660 მ2/სთ
50 x 60 სმ
120 კგ.

PC50

უნივერსალური ვიბრაციული კომპაქტორი


ძრავის სიმძლავრე:
დარტყმის ძალა:
დარტყმის სიხშირე:
წარმადობა:
ძირის ზომა:
წონა:

კოდი:

13 ცხ.ძ
35 კნ
80 ჰერც
800 მ2/სთ
60 x 70 სმ
160 კგ.

PC60