ციფრული თარაზო ლაზერით


მუშაობის დიაპაზონი:
სიზუსტე:
კვება:
სამუშაო დრო:
.
სიგრძე:
წონა:

კოდი:

4 x 90°
± 0.1°
3 x 1.5ვ
50 სთ(ლაზერის გარეშე)
20 სთ(ლაზერით)
27 სმ
0.5 კგ

S-Digit multi