ციფრული თარაზო ლაზერით


მუშაობის დიაპაზონი:
სიზუსტე:
ლაზერის მუშაობის დიაპაზონი:
ლაზერის სიზუსტე:
კვება:
სამუშაო დრო:
ზომა:
წონა:

კოდი:

4 x 90°
± 0.1°
20 მ
± 0.5 მმ
3 x 1.5ვ
60 სთ
600 x 27 x 60მმ
0.85 კგ

S-Digit 60