ციფრული გონიო ლაზერით


მუშაობის დიაპაზონი:
სიზუსტე:
ლაზერის მუშაობის დიაპაზონი:
ლაზერის სიზუსტე:
კვება:
სამუშაო დრო:
სიგრძე:
წონა:

კოდი:

0°-180°
± 0.1°
20 მ
± 0.5 მმ
3 x 1.2ვ
48 სთ
530 მმ
1.3 კგ

Multi-Digit Pro