ლაზერული ტემპერატურის საზომი


მაქს.სამუშაო მანძილი:
ტემპერატურის დიაპაზონი:
გაზომვის დიამეტრი 1 მეტრზე:
სიზუსტე:
ზომა:
წონა:

კოდი:

10 მ
-35°C – +800°C
10 სმ
± 1 %
160 x 82 x 42 მმ
0.18 კგ

FIRT 800-POCKET