ტენიანობის საზომი


გაზომვის სიღრმე:
გაზომვის დიაპაზონი:
ზომა:
წონა:

კოდი:

20-40 მმ
0-100
180 x 45 x 45 მმ
0.18 კგ

FMM 100