ტენიანობის საზომი


გაზომვის დიაპაზონი ხეზე:
სიზუსტე ხეზე:
ზომა:
წონა:

კოდი:

6-44%
± 0.05 %
130 x 40 x 25 მმ
102 გრ

FHM 10