ვერტიკალური საბურღი დაზგა


კვება:
სიმძლავრე:
ბურღის დიამეტრი:
სვლა:
ბურღვის სიღრმე:
მაგიდის დახრის კუთხე:
წონა:

კოდი:

220 ვ.
630 ვტ.
1.5-16 მმ
126 მმ
60 მმ
-45°-+45°
33.5 კგ.

4250590