ვერტიკალური საბურღი დაზგა


კვება:
სიმძლავრე:
ბურღის დიამეტრი:
სვლა:
ბურღვის სიღრმე:
მაგიდის დახრის კუთხე:
წონა:

კოდი:

220 ვ.
350 ვტ.
1.5-13 მმ
104 მმ
50 მმ
-45°-+45°
16.5 კგ.

4250420