ვერტიკალური საბურღი დაზგა


კვება:
სიმძლავრე:
ბურღის დიამეტრი:
სვლა:
ბურღვის სიღრმე:
მაგიდის დახრის კუთხე:
წონა:

კოდი:

220 ვ.
500 ვტ.
1.5-16 მმ
115 მმ
50 მმ
-45°-+45°
21 კგ.

4250530