ბულავა მილთან ერთად სიღრმული ვიბრატორისათვის


i ბულავა(Ø):
სიგრძე:
ვიბრაცია:
წონა:

კოდი:

45 მმ
5.5 მ
167 ჰერც.
20 კგ.

PV45


    კატეგორია: EURO SHATAL, ვიბრატორები