ელექტრო ფენი 2 რეჟიმიანი


კვება:
სიმძლავრე:
ტემპერატურა/ჰაერის დაბერვა-
1რეჟიმი:
2რეჟიმი:
წონა:

კოდი:

220 ვ.
2000 ვტ.

450°C/300 ლ/წთ
600°C/500 ლ/წთ
1.6 კგ.

HAM1013