ელექტრო ფენი 3 რეჟიმიანი (ეკრანით)


კვება:
სიმძლავრე:
ტემპერატურა/ჰაერის დაბერვა-
1რეჟიმი:
2რეჟიმი:
3რეჟიმი:
წონა:

კოდი:

220 ვ.
2000 ვტ.

50°C/300 ლ/წთ
70-600°C/300 ლ/წთ
70-600°C/500 ლ/წთ
1.9 კგ.

HAM1010