წებოს ფისტოლეტი


კვება:
სიმძლავრე:
წებოს ჯოხის დიამეტრი:
წონა:

კოდი:

220 ვ.
78 ვტ.
12 მმ.
0.55 კგ.

GGM1001