ტორცული ხერხი


კვება:
სიმძლავრე:
სიჩქარე:
დახრის კუთხე:
ჭრის მაქს.სიღრმე-
ხერხი 0°/დაფა 0°:
ხეხრი 45°/დაფა 45°:
ხერხი 45°/დაფა 0°:
ხერხი 0°/დაფა 45°:
საჭრელი დისკი:
წონა:

კოდი:

220 ვ.
1200 ვტ.
4500 ბრ/წთ
45°

50 x 120 მმ.
22 x 55 მმ.
50 x 85 მმ.
22 x 120 მმ.
Ø 210 x Ø 16 x 2.9 მმ.
10 კგ.

MSM1007