რადიალური ხერხი


კვება:
სიმძლავრე:
სიჩქარე:
დახრის კუთხე:
ჭრის მაქს.სიღრმე-
ხერხი 0°/დაფა 0°:
ხეხრი 45°/დაფა 45°:
ხერხი 45°/დაფა 0°:
ხერხი 0°/დაფა 45°:
საჭრელი დისკი:
წონა:

კოდი:

220 ვ.
1600 ვტ.
4800 ბრ/წთ
45°

65 x 200 მმ.
65 x 145 მმ.
35 x 200 მმ.
35 x 145 მმ.
Ø 210 x Ø 16 x 2.6 მმ.
16.6 კგ.

MSM1020