რადიალური ხერხი


კვება:
სიმძლავრე:
სიჩქარე:
დახრის კუთხე:
ჭრის მაქს.სიღრმე-
ხერხი 0°/დაფა 0°:
ხეხრი 0°/დაფა 45°:
ხერხი 45°/დაფა 0°:
ხერხი 45°/დაფა 45°:
საჭრელი დისკი:
წონა:

კოდი:

220 ვ.
1800 ვტ.
4800 ბრ/წთ
45°

75 x 300 მმ.
40 x 300 მმ.
75 x 210 მმ.
40 x 210 მმ.
Ø 255 x Ø 16 x 2.8 მმ.
19.45 კგ.

MSM1021