ტორცული ხერხი


კვება:
სიმძლავრე:
სიჩქარე:
დახრის კუთხე:
ჭრის მაქს.სიღრმე
ხერხი 0°/დაფა 0°:
ხეხრი 45°/დაფა 0°:
ხერხი 0°/დაფა 45°:
ხერხი 45°/დაფა 45°:
საჭრელი დისკი:
წონა:

კოდი:

220 ვ.
1400 ვტ.
5000 ბრ/წთ
45°
.
50 x 120 მმ.
50 x 80 მმ.
30 x 120 მმ.
30 x 80 მმ.
Ø 210 x Ø 30  მმ.
7 კგ.

MSM1030