რადიალური ხერხი


კვება:
სიმძლავრე:
სიჩქარე:
დახრის კუთხე:
ჭრის მაქს.სიღრმე-
ხერხი 0°/დაფა 0°:
ხეხრი 45°/დაფა 0°:
ხერხი 0°/დაფა 45°:
ხერხი 45°/დაფა 45°:
საჭრელი დისკი:
წონა:

კოდი:

220 ვ.
1500 ვტ.
5000 ბრ/წთ
45°

65 x 300 მმ.
65 x 215 მმ.
35 x 300 მმ.
35 x 215 მმ.
Ø 210 x Ø 30 მმ.
18 კგ.

MSM1031