შედუღების აპარატი(D-mig 520 SD)


კვება:
სიმძლავრე:
მავრთული:
წონა:

კოდი:

220 ვ.
40-180 ამპ.
Ø0.6-1.0 მმ.
47.5 კგ.

259000