შედუღების აპარატი(D-mig 525 TD)


კვება:
სიმძლავრე:
მავრთული:
წონა:

კოდი:

380 ვ.
20-220 ამპ.
Ø0.6-1.0 მმ.
52 კგ.

259200