შედუღების აპარატი(DECAMIG 7600)


კვება:
სიმძლავრე:
მავრთული:
წონა:

კოდი:

380 ვ.
35-550 ამპ.
Ø0.6-1.2 მმ.
138+25 კგ.

263300