შედუღების აპარატი(DECAMIG 7500)


კვება:
სიმძლავრე:
მავრთული:
წონა:

კოდი:

380 ვ.
20-470 ამპ.
Ø0.6-1.2 მმ.
114+25 კგ.

263200