შედუღების აპარატი(DECAMIG 7350)


კვება:
სიმძლავრე:
მავრთული:
წონა:

კოდი:

380 ვ.
20-285 ამპ.
Ø0.6-1.2 მმ.
196+25 კგ.

263100