სამრეწველო ჰაერის გამათბობელი (გაზი)


კვება:
სითბური სიმძლავრე:
სიმძლავრე:
წარმადობა:
ხარჯი:
წნევა:
ანთება:
წონა:

კოდი:

გაზი
52 კვტ.
44700 კკალ/სთ
1450 მ3/სთ
3.8 ლ/სთ
0.75-1.5 ბარი
ხელით
12.5 კგ.

BLP 53M


    კატეგორია: MASTER